Ogłoszenia COVID 19


Szanowni Państwo prosimy zapoznać się z Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej w Koninie Zarządzenie do pobrania po kliknięciu w poniższy link Odwiedziny bezpośrednie mieszkańców przez rodzinę, znajomych będą możliwe pod warunkiem, że odwiedzający potwierdzi przyjęcie dwóch dawek szczepionki […]

Czytaj więcej

W związku z Uchyleniem decyzji nr 6/2021z 19 marca 2021r Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej w Koninie informujemy , że odwiedziny w DPS od 10 maja 2021r a odbywają się na następujących zasadach: Odwiedziny mieszkańców przez rodzinę, znajomych będą możliwe wyłączniepod warunkiem, że *odwiedzający potwierdzi przyjęcie dwóch […]

Czytaj więcej

Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie