Ogłoszenia COVID 19


Szanowni Państwo prosimy zapoznać się z Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej w Koninie Zarządzenie do pobrania po kliknięciu w poniższy link Odwiedziny bezpośrednie mieszkańców przez rodzinę, znajomych będą możliwe pod warunkiem, że odwiedzający potwierdzi przyjęcie dwóch dawek szczepionki […]

Czytaj więcej

W związku z Uchyleniem decyzji nr 6/2021z 19 marca 2021r Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej w Koninie informujemy , że odwiedziny w DPS od 10 maja 2021r a odbywają się na następujących zasadach: Odwiedziny mieszkańców przez rodzinę, znajomych będą możliwe wyłączniepod warunkiem, że *odwiedzający potwierdzi przyjęcie dwóch […]

Czytaj więcej

Paczki dla mieszkańców

wrzesień, 2020Mieszkańcom DPS Konin mogą być przekazywane paczki. Proszę pamiętać, że paczki nie powinny zawierać produktów łatwopsujących się ponieważ przed przekazaniem mieszkańcowi zostaną poddane 72 godzinnej kwarantannie

Czytaj więcej

Procedura odwiedzin

wrzesień, 2020Procedura odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej w Koninie w warunkach reżimu sanitarnego Osoby odwiedzające obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na część mieszkalną Domu Pomocy Społecznej w Koninie Odwiedziny odbywają się na parterze budynku poprzez przeszklone drzwi, rozmowa poprzez aparat telefoniczny Odwiedziny odbywają się 1 raz w tygodniu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym Liczba osób odwiedzających mieszkańca – […]

Czytaj więcej

Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie