Ogłoszenia COVID 19

Paczki dla mieszkańców

Wrzesień, 2020Mieszkańcom DPS Konin mogą być przekazywane paczki. Proszę pamiętać, że paczki nie powinny zawierać produktów łatwopsujących się ponieważ przed przekazaniem mieszkańcowi zostaną poddane 72 godzinnej kwarantannie

Czytaj więcej

Procedura odwiedzin

Wrzesień, 2020Procedura odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej w Koninie w warunkach reżimu sanitarnego Osoby odwiedzające obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na część mieszkalną Domu Pomocy Społecznej w Koninie Odwiedziny odbywają się na parterze budynku poprzez przeszklone drzwi, rozmowa poprzez aparat telefoniczny Odwiedziny odbywają się 1 raz w tygodniu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym Liczba osób odwiedzających mieszkańca – […]

Czytaj więcej

Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie