Aktualności


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie 20 i 21 listopada 2023r. są dniami wolnymi od pracy. Informujemy jednocześnie, że w tych dniach dział opiekuńczo wspomagający nieprzerwanie zapewnia opiekę Mieszkańcom DPS Konin. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia Zarządzenie nr 5/2023 z dnia 16 lutego 2023r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej […]

Czytaj więcej

Gmina Konin  informuje, że w dniu 30 października Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Czytaj więcej

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Koninie oraz na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Koninie w porozumieniu z lekarzem pierwszego kontaktu i z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Koninie od 4 kwietnia 2023 r. zarządza się co następuje:§ 1Odwieszam działanie zarządzenia nr 3/2023 […]

Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 7/2023Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koniniez dnia 21 marca 2023 rokuw sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej w KoninieNa podstawie § 6 ust. 1 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Koninie oraz na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Koninie w porozumieniu z lekarzem pierwszego kontaktu i […]

Czytaj więcej

Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie