ZARZĄDZENIE NR 7/2023 w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej w Koninie

marzec, 2023
ZARZĄDZENIE NR 7/2023
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie
z dnia 21 marca 2023 roku
w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej w Koninie
Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Koninie oraz na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Koninie w porozumieniu z lekarzem pierwszego kontaktu i z Powiatową Stacją Sanitarno– Epidemiologiczną w Koninie od 21 marca 2023 r. zarządza się co następuje:
§ 1
W związku z narastającą liczbą zachorowań wirusowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koninie zawieszam do odwołania działanie zarządzenia nr 3/2023 z dnia 23 stycznia 2023 dotyczące opuszczania przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koninie i odwiedzania w Domu Pomocy Społecznej w Koninie.
§ 2
W związku z § 1 Mieszkańcy Domu mogą opuszczać placówkę w sytuacjach koniecznych tj. wizyty u specjalistów, wizyty w urzędach, sądach itp. Odwiedzający mogą przebywać w Domu Pomocy Społecznej nie dłużej niż 30 min jedna osoba dorosła do Mieszkańca zabezpieczona w maseczkę i rękawiczki.
Powyższe służy ochronie przed zachorowaniami wirusowymi wszystkich osób przebywających na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koninie.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Opiekuńczo – Wspomagającego.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie