Zasady przyjęcia


Każda osoba, która wyrazi chęc zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Koninie, pierwsze kroki powinna podjąć do ośrodka pomocy społecznej znajdującego się w gminie, w której jest ona zameldowana na pobyt stały. Po przyjęciu wniosku ośrodek pomocy społecznej rozpoczyna procedury związane z przyjęciem do domu pomocy społecznej (wywiady środowiskowe, badania lekarskie itp). Końcowym efektem jest wydanie przez ośrodek decyzji: o skierowaniu do domu pomocy społecznej, umieszczeniu w domu pomocy społecznej oraz o odpłatności za pobyt. Na podstawie tych decyzji mieszkaniec zostaje przyjęty.

Pełen koszt pobytu w Domu  wynosi 6850 zł miesięcznie. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego świadczenia rentowego, emerytalnego, natomiast pozostałą część dopłaca gmina, która kieruje mieszkańca do DPS.


Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie