Budynek Domu Pomocy Społecznej w Koninie

Dom Pomocy Społecznej w Koninie


Prosimy zapoznać się z ZARZĄDZENIEM NR 7/2023 w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej w Koninie

Witamy na stronie DPS Konin

Dom przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Posiada 100 miejsc. Dom mieści się w rozległym trzy kondygnacyjnym budynku. Posiada 32 pokoje jednoosobowe, 40 pokoi dwuosobowych i 1 pokój wieloosobowy. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom wyposażony jest w windę, sygnalizację przyzywową, intercomy, telefony. Zabezpieczony systemem p/pożarowym. Na terenie Domu znajduje się: kuchnia, jadalnia, pralnia, szwalnia, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, fizykoterapia, sala ćwiczeń, sala terapii zajęciowej. Mieszkańcy mają do własnej dyspozycji kawiarnię, czytelnię, pokoje dzienne, podręczne kuchenki, mini pralnię, kaplicę. Dla rodzin odwiedzających przygotowany jest pokój gościnny. Dom całodobowo świadczy usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla swoich podopiecznych. Mieszkańcy mają stały kontakt z lekarzem rodzinnym. Zapewniamy holistyczną i zindywidualizowaną opiekę nad Mieszkańcem. W Domu prowadzona jest fizykoterapia i zabiegi rehabilitacyjne. Mieszkańcy mogą skorzystać z takich usług jak: galwanizacja, jonoforeza, diadynamic, solux, ultradźwięki, pole magnetyczne, lampa Bionic, masaż, ćwiczenia ogólnousprawniające. Prowadzimy szeroką działalność rekreacyjną, organizujemy wyjazdy, wycieczki, spotkania plenerowe, imprezy kulturalno-oświatowe. Mieszkańcy mają wypełniony czas wolny i mogą rozwijać własne zainteresowania i hobby w sali terapii zajęciowej. Wszelkie prowadzone zajęcia i oferowane usługi zmierzają do pełnego uczestnictwa Mieszkańca w życiu społecznym. Dom jest otwarty na środowisko. Utrzymuje stałe kontakty z instytucjami kulturalno-oświatowymi, szkołami, przedszkolami, klubami seniorów. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 5800 zł miesięcznie.

Szanowni Państwo gorąco zachęcamy do wsparcia 1% Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej Pomoc w Koninie. KRS: 0000225992 Nasza organizacja wspiera mieszkańców domu pomocy społecznej, seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Dziękujemy za pomoc.

Materiał promocyjny dla 1% podatku dla Stowarzyszenia Pomoc., Seniorzy podczas imprez integracyjnych

Śledź nas na Facebooku

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Koninie uczestniczą  w zabawie na świeżym powietrzu
Informacja o otrzymaniu grantu przez Powiat Miasto Konin na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Koninie w kwocie 651219,60 z zapopieganiem i przeciwdziałaniem COVID 19  w związku

Filie Domu Pomocy Społecznej w Koninie

Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie

Lokalny ośrodek wsparcia – prowadzony i finansowany przez Miasto Konin. Oferujemy pomoc i opiekę mieszkańcom miasta Konina w podeszłym wieku, którzy wyniku chorób, niepełnosprawności lub zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie. Placówka mieści się przy ul. Południowa 2 w jednokondygnacyjnym budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koninie. Dom przeznaczony jest dla 30 osób, które mogą bezpiecznie spędzać tu czas w godzinach 6:45-15:30 . Odwiedź naszą stronę https://dps.konin.pl/dziennydom/

Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób z chorobą Alzheimera w Koninie

Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób z chorobą Alzheimera w Koninie prowadzony jest przez Miasto Konin Uczestnicy mogą spędzać tu czas od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 -15:30.

Odwiedź naszą witrynę https://dps.konin.pl/dziennydom/


Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie