Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i dla Osób z Chorobą Alzheimera


W związku z Pandemią Covud19 prowadzimy działalność w trybie: zajęć grupowych w formie rotacyjnej, w grupach kilkuosobowych przy utrzymaniu stałego podziału na grupy, które odbywałyby zajęcia w innych dniach lub godzinach, bez styczności grup uczestników ze sobą.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Koninie dla Osób Starszych i Dzienny Dom dla Osób z Chorobą Alzheimera są filiami Stacjonarnego Domu Pomocy Społecznej w Koninie, ul. Południowa 1 . Funkcjonujemy jako lokalne ośrodki wsparcia. Oferujemy środowiskową pomoc i opiekę mieszkańcom miasta Konina, którzy wyniku chorób, podeszłego wieku, niepełnosprawności i zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie. Placówki mieszczą się przy ul. Południowa 2 w jednokondygnacyjnym budynku przy Domu Pomocy Społecznej w Koninie. Maksymalnie ze wsparcia placówek może korzystać 50 osób, które mogą spędzać tu czas w godzinach 7:00-16:00. W zależności od potrzeb czas funkcjonowania placówek ulega wydłużeniu. Z naszych usług korzystają: seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby cierpiące na chorobę Alzheimera . Dzienne Domy Pomocy Społecznej w Koninie mają za zadanie udzielać jak najszerszego wsparcia osobom w podeszłym wieku, aby mogły funkcjonować w swoim środowisku zamieszkania. W ramach naszej działalności oferujemy:

Masz pytania Zadzwoń : Kierownik: Radosław Karczewski – tel: 63 243 38 14 wew. 30

Napisz: dziennydom@dps.konin.pl

Śledź nasze działania na https://www.facebook.com/ddpskonin

Usługi opiekuńczo-socjalne.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Koninie w ramach działalności opiekuńczej oferuje swoim Pensjonariuszom kompleksową opiekę podczas pobytu na terenie placówki.

 • Utrzymujemy kontakt z osobami, które w wyniku choroby muszą pozostawać w miejscu zamieszkania.
 • Zapewnienie 2 posiłków dziennie (śniadanie i dwudaniowy obiad)
 • Odwiedziny u osób chorych samotnych, oraz jeśli tego wymaga sytuacja dostarczenie im posiłków
 • Kontakt z lekarzem rodzinnym, przychodniami, w razie potrzeby specjalistami.
 • Pomiar ciśnienia krwi.
 • Pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach publicznych, bankach itp.
 • Pomoc w robieniu zakupów osobom samotnym.
 • Występowanie do instytucji publicznych i organizacji pozarządowych o środki pieniężne np.: refundację kosztów turnusów rehabilitacyjnych, znoszenie barier architektonicznych.

( Wymienione powyżej usługi świadczymy tylko dla osób nieposiadających najbliższej rodziny . W przypadku gdy Senior posiada rodzinę zwracamy się do nie z potrzebą realizacji takiej pomocy dla seniora, którego )

Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Koninie uczestniczą w grillu zorganizowanym z okazji pożegnania lata.
Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy w Koninie tańczą na świeżym powietrzu.
Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy w Koninie składają życzenia

Działalność terapeutyczna.

 • Mała rehabilitacja z wykorzystaniem przyrządów do masażu.
 • Fizykoterapia, rehabilitacja (DPS Konin, ul. Południowa 1) na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego.
 • Biblioterapia bierna i czynna ( codzienny przegląd prasy), możliwość wypożyczania książek na miejscu – w ramach czytelni, a także do domu w ramach punktu bibliotecznego prowadzonego dzięki współpracy z Filią nr 8 Biblioteki Miejskie w Koninie .
 • Elementy muzykoterapii biernej i czynnej ( wspólne słuchanie muzyki, spotkania muzyczne połączone z nauką piosenek i wspólnym śpiewaniem- zabawy taneczne).
 • Elementy terapii zajęciowej – robótki ręczne, papieroplastyka, zajęcia kulinarne, bukieciarstwo.Organizacja czasu wolnego, (gry i zabawy stolikowe, rozgrywki w szachy, warcaby, karty), projekcje filmów wideo.
 • Rekreacja i wypoczynek – organizacja wycieczek, zwiedzanie muzeów, odwiedziny w miejscach kultu religijnego.Terapia indywidualna z nastawieniem na podtrzymywanie sprawności i aktywności uczestnika poprzez wdrażanie w różne prace na rzecz placówki (ergoterapia), terapię zajęciową, z uwzględniłem stanu zdrowia, predyspozycji fizycznych i psychicznych oraz indywidualnych zainteresowań.Działalność edukacyjnaProfilaktyka chorób wieku podeszłego – pogadanki tematyczne, prowadzenie działań zmierzających do stałej dbałości o dobry stan zdrowia.Pogadanki na temat bezpieczeństwa prowadzone przez zaproszonych gości ( spotkania z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Koninie)Projekcje filmów wideoPrzy współpracy z Filią nr 8 Biblioteki Miejskie w Koninie program edukacyjny dotyczący promowania kultury regionu, promowania czytelnictwa wśród Seniorów. Wystawy, prelekcje i projekcje filmów wideo, spotkania w biblioteczne, wieczorki poetyckie.


Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie