Kadra


Dyrektor Domu: mgr Magdalena Gielniak – Sobczak

Główny  księgowy: Andrzej Głaczyński

Kierownik  Działu Opiekuńczo – Wspomagającego: : mgr Anna Kuczyńska

Główny administrator: mgr Przemysław Szałaj

Szefowa kuchni:: Magdalena Deręgowska

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej: dla osób starszych  mgr Radosław Karczewski

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera: mgr Maria Pawlak

W Domu Pomocy Społecznej w Koninie zatrudnionych jest  80 osób. Są to pracownicy wykwalifikowani, chętni do pracy ze starszymi, schorowanymi ludźmi, rozumiejący ich problemy i gotowi nieść im pomoc.

Pracownicy dzielą się na grupy zawodowe:

-pracownicy administracji

-pielęgniarki

-opiekunowie

-pokojowe

-kucharki

-pracownicy socjalni

-terapeuci


Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie