Kontakt


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONINIE

ul. Południowa 1, 62-510 Konin

tel/fax 063/2433814

www.dps.konin.pl

e-mail: poczta@dps.konin.pl


Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie