Kontakt


Dom Pomocy Społecznej w Koninie 

ul. Południowa 1, 62-510 Konin
tel: 63 243 38 14
www.dps.konin.pl
e-mail: poczta@dps.konin.pl
https://www.facebook.com/Dom-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-w-Koninie-105012738045907

Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera

ul. Południowa 2, 62-510 Konin

tel: 601 981 093
tel: 63 243 38 14 wew. 30
email: dziennydom@dps.konin.pl
www.dps.konin.pl/dziennydom/
https://www.facebook.com/ddpskonin


Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie