ZARZĄDZENIE NR 11/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społeczne w Koninie

listopad, 2022Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie