ZARZĄDZENIE NR 1/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie z dnia 03 stycznia 2024 roku w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznejw Koninie i odwiedzin mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Koninie

styczeń, 2024Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie