ZARZĄDZENIE NR 2/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej w Koninie

styczeń, 2023Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie