ZARZĄDZENIE NR 20/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej w Koninie i odwiedzin mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Koninie

grudzień, 2023Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie