Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej w Koninie

kwiecień, 2022Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie