Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej w Koninie

marzec, 2022Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie