Odwiedziny Mieszkańców DPS Konin aktualizacja 10 maja 2021r

maj, 2021W związku z Uchyleniem decyzji nr 6/2021z 19 marca 2021r Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej w Koninie

informujemy , że odwiedziny w DPS od 10 maja 2021r a odbywają się na następujących zasadach:

Odwiedziny mieszkańców przez rodzinę, znajomych będą możliwe wyłącznie
pod warunkiem, że

*odwiedzający potwierdzi przyjęcie dwóch dawek szczepionki przeciw COVID-19 lub

* mieszkaniec został zaszczepiony dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-19

Odwiedziny odbywać się będą na następujących zasadach:

 1. Spotkania z bliskimi odbywać się będą na terenie DPS, maksymalnie
  1 raz w tygodniu dla jednego mieszkańca.
 2. Termin i godzina wizyty musi być każdorazowo ustalana z pracownikiem portierni, który prowadzi ewidencję odwiedzin. Możliwe przedziały godzinowe to: godz. 9.00 – 11.00 lub 15.00 – 17.00 (w godzinach 11.00 – 15.00 odbywać się będzie dezynfekcja miejsca spotkań).
 3. Osoby odwiedzające przychodzą na umówioną godzinę i zgłaszają się do pracowników portierni Domu. Maksymalny czas wizyty to 1 godzina.
 4. Spotkania będą organizowane w kawiarni Domu poza pokojami mieszkalnymi DPS’u, lub w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych na terenach zielonych przyległych do Domu. Podczas odwiedzin nie wolno opuszczać razem z mieszkańcem terenu Domu i terenu do niego przyległego.
 5. Do jednego mieszkańca mogą przyjść w odwiedziny równocześnie maksymalnie
  2 osoby pełnoletnie.
 6. Każdy odwiedzający zobowiązany jest posiadać maseczkę i rękawiczki oraz zdezynfekować ręce. Przez cały czas wizyty odwiedzający muszą mieć założoną maseczkę i rękawiczki.
 7. Odwiedzający są zobowiązani do wypełnienia ankiety osoby odwiedzającej mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Koninie i podania swoich danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu (załącznik nr 1 do zarządzenia) oraz złożyć oświadczenie o  zaszczepieniu dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID -19 (załącznik nr 2 do zarządzenia).
 8. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców w czasie wizyty musi zostać bezwzględnie zachowany dystans 1,5 m – 2 m.
 9. Obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia przez odwiedzających na pozostały teren Dom w tym bezwzględny zakaz wchodzenia do pokoi mieszkalnych.

Prosimy również o zapoznanie się z treścią zarządzeń dostępnych do pobrania w formacie pdf na dole strony.


Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie