Odwiedziny i zasady opuszczania przez mieszkańców DPS Konin 14.05.2021

maj, 2021Szanowni Państwo prosimy zapoznać się z Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej w Koninie

Zarządzenie do pobrania po kliknięciu w poniższy link

Odwiedziny bezpośrednie mieszkańców przez rodzinę, znajomych będą możliwe pod warunkiem, że odwiedzający potwierdzi przyjęcie dwóch dawek szczepionki przeciw COVID-19.

 W przypadku osób niezaszczepionych nadal wizyty będą odbywać się w szczególnym reżimie sanitarnym przez szybę z pleksy na terenie Domu.

Odwiedziny dla osób zaszczepionych odbywać się będą na następujących zasadach:

 1. Spotkania z bliskimi odbywać się będą na terenie DPS.
 2. Termin i godzina wizyty musi być każdorazowo ustalana z pracownikiem portierni, który prowadzi ewidencję odwiedzin. Możliwe przedziały godzinowe to: godz. 9.00 – 11.00 lub 15.00 – 17.00 (w godzinach 11.00 – 15.00 odbywać się będzie dezynfekcja miejsca spotkań).
 3. Osoby odwiedzające przychodzą na umówioną godzinę i zgłaszają się do pracowników portierni Domu. Maksymalny czas wizyty to 1 godzina.
 4. Spotkania będą organizowane w kawiarni Domu poza pokojami mieszkalnymi DPS’u, lub w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych na terenach zielonych przyległych do Domu. Podczas odwiedzin w przypadku chęci opuszczenia terenu Domu, należy zgłosić fakt portierni i wskazać przypuszczalny czas powrotu.
 5. Do jednego mieszkańca mogą przyjść w odwiedziny równocześnie maksymalnie
  4 osoby pełnoletnie.
 6. Każdy odwiedzający zobowiązany jest posiadać maseczkę i rękawiczki oraz zdezynfekować ręce. Przez cały czas wizyty odwiedzający muszą mieć założoną maseczkę i rękawiczki.
 7. Odwiedzający są zobowiązani do wypełnienia ankiety osoby odwiedzającej mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Koninie i podania swoich danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu (załącznik nr 1 do zarządzenia) oraz złożyć oświadczenie o  zaszczepieniu dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID -19 (załącznik nr 2 do zarządzenia).
 8. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców w czasie wizyty musi zostać bezwzględnie zachowany dystans 1,5 m – 2 m.
 9. Obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia przez odwiedzających na pozostały teren Domu w tym bezwzględny zakaz wchodzenia do pokoi mieszkalnych.

Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie