Podziękowania


Dom Pomocy Społecznej w Koninie składa serdeczne wyrazy podziękowania dla sieci aptek „Med-Alko” za wsparcie w postaci środków ochronnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego

Dom Pomocy Społecznej w Koninie składa wyrazy podziękowania dla Apteki „Dr Max” za ofiarowanie płynów do dezynfekcji

Dom Pomocy Społecznej w Koninie składa serdeczne wyrazy podziękowania dla Wojewody Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Konina, Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie oraz instytucji, organizacji i osób prywatnych za okazane wsparcie i wszelką pomoc w tym trudnym okresie jakim jest pandemia koronawirusa Cov – 19. Sytuacja powoduje, że dalsza pomoc będzie nieodzowna. DPS na nią liczy i z góry za nią dziękuje.


Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie

Skip to content