Dom Pomocy Społecznej w Koninie


Informację o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Domu Pomocy Społecznej w Koninie uzyskają Państwo w godzinach 10:00-12:00 pod numerem telefonu: +48 601 981 093

Od 14.12.2020 r Dom Pomocy Społecznej w Koninie wznawia odwiedziny mieszkańców. Proszę o zapoznanie się z procedurą odwiedzin w zakładce „Ogłoszenia COVID 19”

Od 07.12.2020 r Dom Pomocy Spolecznej w Koninie wznawia przyjmowanie paczek dla mieszkańców. Prosimy o nie pakwanie do paczek priduktów ulegających łatwemu zepsuciu ponieważ mieszkańcy otrzymają je dzień po dostarczeniu do DPS.

Witamy na stronie DPS Konin

Dom przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Posiada 115 miejsc. Dom mieści się w rozległym trzy kondygnacyjnym budynku. Posiada 32 pokoje jednoosobowe, 40 pokoi dwuosobowych i 1 pokój wieloosobowy. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom wyposażony jest w windę, sygnalizację przyzywową, intercomy, telefony. Zabezpieczony systemem p/pożarowym. Na terenie Domu znajduje się: kuchnia, jadalnia, pralnia, szwalnia, gabinet fryzjerski, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, fizykoterapia, sala ćwiczeń, sala terapii zajęciowej. Mieszkańcy mają do własnej dyspozycji kawiarnię, czytelnię, pokoje dzienne, podręczne kuchenki, mini pralnię, kaplicę. Dla rodzin odwiedzających przygotowany jest pokój gościnny. Dom całodobowo świadczy usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla swoich podopiecznych. Mieszkańcy mają stały kontakt z lekarzem rodzinnym. Zapewniamy holistyczną i zindywidualizowaną opiekę nad Mieszkańcem. W Domu prowadzona jest fizykoterapia i zabiegi rehabilitacyjne. Mieszkańcy mogą skorzystać z takich usług jak: galwanizacja, jonoforeza, diadynamic, solux, ultradźwięki, pole magnetyczne, lampa Bionic, masaż, ćwiczenia ogólnousprawniające. Prowadzimy szeroką działalność rekreacyjną, organizujemy wyjazdy, wycieczki, spotkania plenerowe, imprezy kulturalno-oświatowe. Mieszkańcy mają wypełniony czas wolny i mogą rozwijać własne zainteresowania i hobby w sali terapii zajęciowej. Wszelkie prowadzone zajęcia i oferowane usługi zmierzają do pełnego uczestnictwa Mieszkańca w życiu społecznym. Dom jest otwarty na środowisko. Utrzymuje stałe kontakty z instytucjami kulturalno-oświatowymi, szkołami, przedszkolami, klubami seniorów. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 3940  zł miesięcznie.

Szanowni Państwo prosimy przed wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Koninie  koniecznie zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce Ogłoszenia Covid 19

Informacja o otrzymaniu grantu przez Powiat Miasto Konin na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Koninie w kwocie 651219,60 z zapopieganiem i przeciwdziałaniem COVID 19  w związku

Filie Domu Pomocy Społecznej w Koninie

Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie

Lokalny ośrodek wsparcia – prowadzony i finansowany przez Miasto Konin. Oferujemy pomoc i opiekę mieszkańcom miasta Konina w podeszłym wieku, którzy wyniku chorób, niepełnosprawności lub zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie. Placówka mieści się przy ul. Południowa 2 w jednokondygnacyjnym budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koninie. Dom przeznaczony jest dla 30 osób, które mogą bezpiecznie spędzać tu czas w godzinach 7:00-15:00

Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób z chorobą Alzheimera w Koninie

Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób z chorobą Alzheimera w Koninie prowadzony jest przez Miasto Konin Placówka przeznaczona jest dla 20 osób. Uczestnicy mogą spędzać tu czas od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Dom wyposażony jest w windę i łazienkę dla osób z niepełnosprawnością.


Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie

Skip to content