Odwiedziny Biskupa Meringa

Dnia 14 lutego w Domu odbyła się bardzo miła uroczystość. Z wizytą do mieszkańców przyjechał Biskup Wiesław Mering. Pojawił się tutaj aby wraz nimi uroczyście obchodzić “Dzień Chorego”. Został bardzo ciepło przywitany przez pensjonariuszy, którzy obdarowali go bukietem kwiatów. Biskup w swoim przemówieniu podkreślał, jak bardzo zadowolony jest z tego, że może dzisiaj w tym tak uroczystym dniu być  blisko osób, które przebywają w instytucji pomocy i wraz z nimi modlić się. Wszystkim życzył dużo zdrowia i miłości. Na koniec Biskup wspólnie z mieszkańcami odmówił modlitwę a oni zrewanżowali się za życzenia śpiewając  “Barkę”, ulubioną pieśń Papieża Jana Pawła II. Po zakończeniu wizyty Biskup pojechał odwiedzić chorych w konińskim szpitalu