terapia zajęciowa - mmieszkańcy domu pomocy społecznej w Koninie bawią się chustą

Terapia Zajęciowa


Terapia zajęciowa w Domu Pomocy Społecznej to jedna z najbardziej lubianych przez Mieszkańców form spędzania wolnego czasu. Celem terapii zajęciowej jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej poprzez zachęcanie do aktywności fizycznej i umysłowej, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie  dawnych zainteresowań. Zajęcia terapeutyczne odbywają się regularnie na terenie Domu Pomocy Społecznej oraz na świeżym powietrzu, wyjazdach integracyjnych.

Zajęcia organizowane są dla Mieszkańców w formie grupowej oraz terapii indywidualnej aby każdy Mieszkaniec mógł wybrać sobie taki rodzaj zajęć, który najbardziej będzie mu odpowiadał.

W ramach terapii zajęciowej oferowane są następujące rodzaje zajęć:

 • biblioterapia bierna i czynna (codzienny przegląd prasy przez Mieszkańców, czytanie Podopiecznym wybranych artykułów prasowych, możliwość wypożyczenia książek w wewnętrznym punkcie bibliotecznym, poezjoterapia).
 • trening funkcjonowania w życiu codziennym (trening budżetowy, trening samoobsługi)
 • trening umiejętności społecznych (trening funkcji poznawczych, zajęcia aktywizujące społeczne)
 • muzykoterapia  czynna i bierna (śpiewoterapia, wspólne słuchanie muzyki, spotkania taneczne, udział w koncertach oraz występach przygotowanych przez inne organizacje lub placówki społeczne)-kinezyterapia ( gimnastyka geriatryczna z wykorzystaniem przyrządów rehabilitacyjnych,nordic- walking, zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej, wyjazdy rekreacyjne )
 • ergoterapia (hortikuloterapia, prace porządkowe wewnątrz oraz na zewnątrz Domu)
 • zajęcia kulinarne ( przygotowanie prostych potraw, trening estetycznego nakrycia stołu oraz podania posiłku, organizacja grilla, ogniska)
 • arteterapia ( zajęcia plastyczne, papieroplastyka, zdobnictwo i dekoratorstwo, florystyka, decupage)
 • socjoterapia (gry stolikowe i zabawy, zajęcia rekreacyjne – spacery, silwoterapia, trening komunikacji interpersonalnej, edukacja zdrowotna)
 • terapia indywidualna ( przyłóżkowa – w pokoju Mieszkańca, odwiedzanie , stymulacja zmysłów)
 • organizacja czasu wolnego ( rozgrywki warcabowe, konkursy tematyczne, uroczystości i imprezy okolicznościowe Mieszkańców, pogadanki, zajęcia dyskusyjne, terapia reminiscencyjna)
 • praktyki religijne ( uczestnictwo w Nabożeństwach z udziałem Ks. Kapelana oraz grupach modlitewnych )

Nad realizacją zajęć terapeutycznych czuwają wykwalifikowani terapeuci zajęciowi.


Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie