Paczki dla mieszkańców

wrzesień, 2020Mieszkańcom DPS Konin mogą być przekazywane paczki. Proszę pamiętać, że paczki nie powinny zawierać produktów łatwopsujących się ponieważ przed przekazaniem mieszkańcowi zostaną poddane 72 godzinnej kwarantannie


Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie