Procedura odwiedzin

wrzesień, 2020Procedura odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej w Koninie w warunkach reżimu sanitarnego

  • Osoby odwiedzające obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na część mieszkalną Domu Pomocy Społecznej w Koninie
  • Odwiedziny odbywają się na parterze budynku poprzez przeszklone drzwi, rozmowa poprzez aparat telefoniczny
  • Odwiedziny odbywają się 1 raz w tygodniu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
  • Liczba osób odwiedzających mieszkańca – maksymalnie dwie osoby
  • Odwiedziny trwają nie dłużej niż pół godziny
  • Odwiedziny odbywają się w godzinach od 9.00 do 11.00 i od 15.00 do 17.00
  • Osoby odwiedzające muszą być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej (maseczka, rękawice)

Copyright 2020 Dom Pomocy Społecznej w Koninie