Wycieczka

Pod koniec maja dzięki dotacjom pozyskanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uprzejmości Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej “Pomoc”, oraz z środkom własnych Domu, zorganizowana została  pięciodniowa wycieczka do Kotliny Kłodzkiej. Szesnastoosobowa grupa mieszkańców, w tych dniach mogła obejrzeć zabytki miast tamtejszego regionu: Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, Wambierzyc, Krynicy, Polanicy Zdrój, oraz Głuszyc i Wrocławia. W trakcie wycieczki odbył się wyjazd do kraju południowych sąsiadów Czech, gdzie mieszkańcy mogli zachwycać się urokami Pragi. Wszyscy uczestnicy wrócili zmęczeni lecz zadowoleni. Taka forma spędzania czasu zawsze cieszy się wielkim zainteresowaniem i entuzjazmem wśród podopiecznych Domu.