Uroczystość z okazji Dnia Matki

26 maja z okazji Dnia Matki zostało zorganizowane spotkanie przy grillu. Udział w niej wzięli mieszkańcy Domu, uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera. Uczestnicy mogli w miłej atmosferze zjeść przygotowany poczęstunek, posłuchać muzyki oraz obejrzeć występ grupy artystycznej złożonej z mieszkańców.

Jednocześnie  zostało zorganizowane spotkanie dla członków rodzin mieszkańców. Osobom zainteresowanym udzielano wszelkich informacji na temat spraw dotyczących, przebywających w DPS, członków ich rodzin. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.