Święto Kobiet.

Jak co roku 8 marca w stołówce Domu zostało zorganizowane uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Panie otrzymały życzenia z ust  Przewodniczącego Rady Mieszkańców. Odbył się także krótki występ artystyczny grupy teatralnej złożonej z mieszkańców. Uroczystość zakończyła się rozdaniem upominków oraz słodkim poczęstunkiem.