Pożegnanie lata

5 października Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej “Pomoc” zorganizowało na terenie Domu zabawę integracyjną. Oprócz mieszkańców Domu udział w niej wzięli podopieczni zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej oraz placówek terapeutycznych a także przedstawiciele władz miasta oraz lokalne media. Uczestnicy otrzymali poczęstunek oraz mieli zapewnione atrakcje w postaci różnego rodzaju konkursów. Na koniec odbyła się zabawa taneczna.