Pożegnanie Lata

Dnia 3 października na terenie Domu odbył się festyn integracyjny “Pożegnanie Lata”, którego współorganizatorami byli Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej “Pomoc”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy Urzędu Miejskiego w Koninie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, oraz Kierownictwo i uczestnicy oraz opiekunowie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie a także Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Koninie.

Podczas festynu zaproszeni goście z Warsztatów Terapii Zajęciowej mieli możliwość zaprezentowania swojej placówki poprzez wystawę prac oraz krótki występ artystyczny. Odbyło się też wspólne grillowanie oraz zabawa taneczna przy akompaniamencie zaproszonego zespołu. Festyn został pozytywnie odebrany w oczach wszystkich jego uczestników