Kadra

 

Dyrektor Domu: mgr Mirosława Nowak

 

Główny  księgowy: Andrzej Głaczyński

 

Kierownik Działu Medycznoo - Pielęgnacyjnego: Maria Andrzejczyk

 

Kierownik  Działu Opiekuńczo - Wspomagającego: : mgr Anna Kuczyńska

 

Starszy administrator: mgr Przemysław Szałaj

 

Szefowa kuchni:: Magdalena Deręgowska 

 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej: dla osób starszych                mgr Radosław Karczewski

 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera: mgr Maria Pawlak

 

 

W Domu Pomocy Społecznej w Koninie zatrudnionych jest  80 osób. Są to pracownicy wykwalifikowani, chętni do pracy ze starszymi, schorowanymi ludźmi, rozumiejący ich problemy i gotowi nieść im pomoc.

 

Pracownicy dzielą się na grupy zawodowe:

-pracownicy administracji

-pielęgniarki

-opiekunowie

-pokojowe

-kucharki

-pracownicy socjalni

-terapeuci