• grupa artystyczna mieszkańców
    grupa artystyczna mieszkańców
  • podczas majówki przeprowadzono wiele konkursów
    podczas majówki przeprowadzono wiele konkursów

Dzień Matki - majówka

 

26 maja z okazji Dnia Matki na terenie zorganizowane zostało spotkanie integracyjne. Mieszkańcy zaprosili swoje rodziny oraz użytkowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Oprócz dań z grilla uczestnicy mieli zapewnione różnego rodzaju atrakcje. Odbył się występ artystyczny oraz różnego rodzaju konkursy z nagrodami. Na koniec odbyła się zabawa taneczna.