35 - lecie Domu

Dnia 10 maja odbyła się wyjątkowa uroczystość. Okazją do świętowania był jubileusz 35 lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Koninie oraz otwarcie budynku rehabilitacyjno – terapeutycznego, który został oddany w zarząd trwały DPS. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Prezydent Miasta Konina pan Józef Nowicki, pod którego patronatem odbyła się uroczystość, przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego pana Piotra Florka, Marszałek Województwa Wielkopolskiego pan Marek Woźniak, a także przedstawiciele gabinetów posłów na sejm Pani Elżbiety Streker-Dembińskiej (sprawującej także patronat nad uroczystością) i pana Tomasza Piotra Nowaka. Nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Koninie, kierownictwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie pod przewodnictwem Pana Józefa Mazurkiewicza oraz kierownictwa Wydziału Polityki Społecznej w Poznania. Swoją obecnością zaszczycili także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie pani Elżbieta Sroczyńska oraz przedstawiciele biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu. Razem z podopiecznymi Domu świętowali także mieszkańcy z zaprzyjaźnionych Domów z Zagórowa, Koła, Skęczniewa, Strzałkowa, Ślesina, Skubarczewa oraz podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Koninie. Udział w uroczystości wzięli także przedstawiciele Fundacji “Podaj Dalej”, kierownictwo konińskiego Hospicjum, kierownictwo współpracujących z DPS szkół, ksiądz proboszcz Parafii św Wojciecha, reprezentanci Komunalnego Centrum Medycyny, sponsorzy, oraz lokalne media.

Podczas oficjalnej części uroczystości zgromadzonym gościom została przedstawiona historia oraz zakres działalności Domu. Następnie pracownicy z najdłuższym stażem zostali nagrodzenia za swój wkład i zaangażowanie w funkcjonowanie placówki. Następniei uroczystego otwarcia budynku rehabilitacyjno - terapeutycznego dokonali Prezydent Miasta Konina, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie oraz pani Dyrektor Domu, a ksiądz proboszcz. poświęcił budynek.

Wraz z 35 leciem Domu zbiegło się 24 lecie pracy pani Dyrektor Mirosławy Nowak. Otrzymała ona z rąk Prezydenta Miasta Konina oraz innych zaproszonych gości życzenia dalszej wytrwałości w pracy.

Uroczystości zakończyły się zabawą taneczną i spotkaniem przy grillu